Koortsig gezever over varkensgriepcomplot

Mijn Franse huizensite Immogo werkt met een concept dat veel mensen verbaast. Adverteerders plaatsen een advertentie die ik dan in drie talen vertaal en – voorzien van veel foto’s – online zet. Ik investeer in externe reclame en steek veel tijd in de Search Engine Optimisation. De site trekt zo’n 20.000 bezoekers per maand, maar er staat geen reclame op en ik verdien er verder niks mee.

Ik ga pas geld verdienen als mijn inspanningen succes hebben. De eigenaar/verkoper mag gratis plaatsen, mits hij mij 1% van de vraagprijs betaalt als hij via Immogo een koper vindt. Als de verkoper zijn huis afmeldt, kan ik niet controleren aan wie hij heeft verkocht. Hij kan dus makkelijk onder de betaling uit komen. Het systeem werkt alleen als hij eerlijk meldt dat zijn koper via Immogo kwam. Het concept is gebaseerd op vertrouwen.

Natuurlijk lopen er rotzakken rond die er geen been in zien je een poot uit te draaien. Maar ik verkies er van uit te gaan dat verreweg de meeste mensen van goede wil zijn. Je kunt dus niet zeggen dat ik wantrouwend in het leven sta. Ik ben geen misantroop. Wel heb ik een diepgeworteld wantrouwen tegen machthebbers. Met name zij die politieke of commerciële heerschappij ambiëren. Groepen en bedrijven die zó groot en sterk zijn dat de individuele verantwoordelijkheid van de leden en werknemers opgaat in het geheel. Die zijn in staat collectief volledig immorele keuzes te maken. Ze gaan in hun streven naar nóg meer macht en geld soms letterlijk over lijken.

De aanhangers van nihilistische bewegingen als GeenStijl zullen mij scharen onder de dragers van aluminium hoedjes en geitenharenwollen sokken en leden van de linkse kerk. Soit. Ik geloof inderdaad dat sommige grote ondernemingen tot alles bereid zijn om hun winst te vergroten. Denk aan Monsanto, dat overal ter wereld bleef verkondigen dat RoundUp biologisch afbreekbaar was, behalve in de landen waar de rechter het ze verboden had. Toen het in de USA allang niet meer mocht, bleven ze het in Frankrijk gewoon roepen. En toen de Franse rechter het ze verbood, lieten ze de claim in Australië op de verpakking staan. Of het spul schadelijk of onschadelijk is, doet er eigenlijk niet toe. Het feit dat ze keihard bleven liegen zolang dat nog niet verboden was, toont aan dat ze niet geïnteresseerd zijn in de mogelijke gevolgen van hun spullen. Ze willen maar één ding: zo veel mogelijk verkopen.

Vandaag las ik op verschillende Nederlandse en buitenlandse sites over de Swine Flu Hoax: het varkensgriepcomplot. De artikelen hebben als rode draad dat het gevaar van de varkensgriep (het virus N1H1) door de overheden – hiertoe aangezet door de farmaceutische industrie – ernstig wordt overdreven. Elk jaar krijgen 25-50 miljoen mensen in de USA griep (influenza). Daarvan komen er zo’n 150.000 in het ziekenhuis terecht, terwijl er 30.000 à 40.000 overlijden (bron). Van de varkensgriep zijn nu in de USA 18.000 (!) gevallen bekend, maar de meeste patiënten worden zonder enige behandeling gewoon weer beter. Waar maken we ons druk om, zou je zeggen?

Inderdaad zijn een paar mensen aan de griep overleden. Dit leidt wereldwijd tot media-aandacht, waarbij het woord ‘pandemie’ steeds terug komt. Overheden bestellen miljoenen doses vaccinatie. De pharmaceutische industrie wrijft zich in de handen. Die is niet gebaat bij geruststellende woorden. Paniek is goed voor de omzet.

De ondernemingen die nu het vaccin mogen leveren hebben al eerder grote fouten gemaakt. Zo heeft het Amerikaanse bedrijf Baxter onlangs serum verspreid dat besmet was met levend griepvirus. Gelukkig werd dit ontdekt voordat er miljoenen mensen mee ‘gevaccineerd’ werden. Je hoopt maar dat het mengen van een onschuldig vogelgriepvirus met een menselijke variant echt een ‘ongelukje’ was. Want als ze opzettelijk dit soort cocktails aan het produceren zijn, lijkt het er op dat de industrie eventueel zelf wel een wereldwijde pandemie op gang wil brengen.

Sommige internetauteurs suggereren dat het zelfs de bedoeling is om zo veel mogelijk mensen ziek te maken. Er zijn gewoon te veel mensen op de wereld, en niet genoeg grondstoffen. Een flinke ziektegolf wiedt de zwakken uit de genenvijver en met name in de armere landen zullen veel slachtoffers vallen. Maar goed, een zó immoreel complot, dat gaat zelfs mij te ver.

Wat zeker is, is dat de belangen groot zijn. Griepremmer Tamiflu is een patent van een onderneming genaamd Gilead Sciences. De vorige keer dat er grieppaniek uitbrak (u weet wel, de ‘zeer dodelijke’ vogelgriep), heeft de Amerikaanse regering voor alle zekerheid een miljardencontract afgesloten met Gilead, voor levering van Tamiflu aan de strijdmachten. De aandelen van het bedrijf schoten door het plafond (700% winst in een paar weken). Tot groot plezier van een van de grootaandeelhouders: Donald Rumsfeld, Amerika’s Minister van Defensie. Over conflicterende belangen gesproken.

In Japan zijn diverse gevallen bekend van ernstige bijwerkingen van Tamiflu, met de dood van 70 kinderen tot gevolg. Misschien heeft dat met etnische verschillen te maken, maar ik zal mijn kinderen (half Japans) geen Tamiflu geven.

Hoe dan ook, er zijn dus bedrijven die er baat bij hebben ons bang te maken voor het H1N1-virus. Bedrijven die nauwe banden onderhouden met regeringen. Tegelijk profiteren ook die regeringen zelf. Er gaan stemmen op om burgerrechten te beperken in de ‘oorlog tegen de griep’. Die beperkingen komen er op neer dat de regering iedereen kan verplichten zich te laten vaccineren. Desnoods onder dwang! In Massachusets, USA is het al zo ver dat het leger bij je thuis aan kan komen kloppen met een injectienaald in de aanslag. Ter bestrijding van een ‘pandemie’ die tot nu toe echter niet kan tippen aan de jaarlijks terugkerende griepgolf.

Als ik dit allemaal lees, krijg ik de bibberaties en breekt het koude zweet me uit. Ik heb toch niks onder de leden?
via

UPDATE: voor de goede orde, zoals je al aan het nagenoeg foutloze taalgebruik kunt zien, heeft dit blog niets te maken met de ‘krek’ die nujij.nl onveilig maakt.