Wat is een redelijke prijs voor een copywriter?

Ik heb het er al eerder over gehad, maar mede als gevolg van mijn activiteiten met Copytaria (teksten op basis van waardebepaling achteraf) loop ik steeds opnieuw tegen deze vraag aan. Bovendien krijg ik door de verbetering van mijn homepage de laatste tijd ineens allemaal aanvragen van nieuwe klanten die offertes willen. Wat is een redelijke prijs voor mijn inzet als copywriter?

Onverwacht consistent prijsbeleid
Ik heb voor een presentatie aan een nieuwe klant eens wat oude site-teksten verzameld en ook de daarbij behorende rekeningen opgezocht. Nu dacht ik altijd dat ik een beetje met de natte vinger offreerde en mijn uren niet echt strikt bijhield. Maar wat blijkt: voor alle gevonden klussen heb ik ongeveer dezelfde prijs gehanteerd. Ik blijk gemiddeld tussen de 40 en 50 cent per woord te kosten! Dat was ook voor mij een grote verrassing.

Waarom is dit verrassend?
Nou, vooral omdat in de ene klus véél meer werk zit dan in de andere. Een gloednieuwe klant vraagt meer tijd voor inlezen en overleg, meer uitzoekwerk, meer inspanning om de doelgroep en diens motieven te doorgronden. Bij een klant die je al een aantal jaren bedient, is dat heel anders. Dan weet je precies wat hij verkoopt en aan wie. Dat zou dus veel sneller moeten gaan en dus goedkoper moeten zijn. Kennelijk laat ik me bij het berekenen van de klus toch meer leiden door de omvang van het eindproduct. Ik ga op zoek naar een bedrag dat mij redelijk lijkt. Dat komt dus elke keer ongeveer op hetzelfde uit. Alleen zijn kleine klusjes vaak relatief duur (per woord gerekend), maar dat is logisch. Ik kan uren nadenken over een goede slogan, en kom dan niet uit met 50 cent per woord. “Biertje?”

Concurrentie tussen tekstschrijvers
Bij een van de nieuwe klanten zit ik in een soort competitie. Ze vragen ook een andere schrijver een voorstel te doen. Het gaat om een proefopdracht van een paar pagina’s, die overigens sowieso betaald wordt. De klant liet zich tijdens ons kennismakingsgesprek ontvallen dat de andere schrijver een veel lagere uurprijs hanteert dan ik. Hij zou maar 45 euro per uur kosten. Tja. Ik vraag ruim het dubbele. Maar wat zegt een uurprijs eigenlijk?

De onredelijkheid van het uurtarief
Inmiddels zit ik 23 jaar in het vak. In al die jaren ben ik steeds sneller gaan werken. Je krijgt toch een zekere flair. Waar ik vroeger nog wel eens een kwartiertje zat te broeden op de beginzin, rammel ik een advertentie er nu in één keer uit. Om daarna alsnog kritisch te kijken naar de beginzin, de eindzin en alle zinnen er tussenin. Heeft ook met de computer te maken, natuurlijk. Mijn eerste opdrachten schreef ik op een typemachine. Dat schoof, schrapte en verving een stuk minder makkelijk.

Welbeschouwd word ik nu gestraft voor mijn ervaring en expertise, want door tamelijk snel een goed resultaat neer te zetten, verdien ik minder. Terwijl een beginner, die per uur misschien wat minder vraagt, twee keer zo lang over dezelfde klus doet, daardoor evenveel of zelfs meer kost en dan ook nog eens een minder goede tekst levert. Door de bank genomen natuurlijk, hè, door de bank genomen.

Duur durven zijn?
Nou kun je natuurlijk zeggen: “Verhoog gewoon je prijs!” Maar dan krijg je weer het probleem dat je in een offertefase belachelijk duur lijkt. Als een klant moet kiezen tussen een schrijver van 50 euro per uur en eentje van 150 per uur, dan is het erg lastig om voor de goeie te kiezen. Zeker als die klant zijn keuze ook nog eens moet verantwoorden tegenover zijn eigen superieuren. “Drie keer zo duur! Is die ook drie keer zo goed?” Tja, leg dat maar eens uit. Ik doe een poging.

Waarom méér betalen voor een goede tekstschrijver of copywriter
De uurprijs van een goede copywriter is drie keer die van een beginner. Maar hij werkt sneller, waardoor de meerkosten uiteindelijk mee zullen vallen. Een ervaren schrijver heeft in de briefingsfase vaak aan een half woord genoeg en kan zijn schrijfstijl beter aanpassen aan die van de onderneming. Hij heeft een bepaalde rijpheid, zorgt voor een goed beargumenteerd verhaal en komt – als het goed is – ook met eigen ideeën over de randvoorwaarden, zoals de structuur van de site of de manier waarop de doelgroep benaderd wordt. Het eerste voorstel zal relatief weinig aanpassingen vergen, zodat het project met minder inzet van de eigen mensen afgerond kan worden. Interne tijd kost óók geld. Bovendien zal het eindproduct meer bijdragen aan het imago en de directe resultaten van de opdrachtgever. Die paar honderd euro extra kosten zijn een eenmalige investering waar je heel lang heel veel voordeel van kunt hebben.

Kies nú voor een bewust duurdere copywriter!