Oude tekst voor leuke klant

Hans van Magnes belt op met de vraag of ik weer eens een tekstje wil schrijven voor Unger Hielkema Advocaten. Hij refereert aan een tekst die ik ooit voor dit kantoor schreef, gericht aan woningcorporaties. Die oude tekst heb ik nog eens opgezocht. Best goed, al zeg ik het zelf. En vooral ook bijzonder dat de klant hem ooit onverkort heeft gebruikt. Dat is lef hebben:

——————

In geouwehoer kan je niet wonen*

Als woningcorporatie zit u soms klem tussen maatschappelijke wensen en de juridische realiteit. Uw beleid tegen scheefwonen vraagt om actie, maar wettelijke middelen ontbreken. U wilt investeren in kwaliteit, maar dwingende puntenstelsels beperken de ontwikkeling van uw inkomsten. En aggressieve of criminele huurders uitzetten is onmogelijk, omdat buren niet openlijk durven te getuigen.

Als juridisch adviseurs van corporaties volgen wij het recht op de voet. Maar we willen méér: innoveren, grenzen verkennen en – waar wenselijk en mogelijk – verleggen. In plaats van scheve situaties en kromme regels te accepteren, willen we het recht máken. Door het restrictieve puntenstelsel te toetsen aan het Europees eigendomsrecht. Door artikelen te schrijven, politieke invloed uit te oefenen en op hoog niveau te doceren. Maar ook door een methode te bedenken om anonieme verklaringen gewicht te geven in een kort geding tot ontruiming.

Unger Hielkema Advocaten biedt houvast met een heldere juridische koers en innovatieve oplossingen die ook op lange termijn soelaas bieden. Wij hanteren hierbij een directe en nuchtere manier van werken en communiceren.

Unger Hielkema Advocaten
Voor u maken wij het recht

*Jan Schaefer (1940-1994) een groot stadsvernieuwer

———————————