Risicoanalyse: waarom ‘klimaatregelen’ absoluut noodzakelijk zijn

In 2007 (!) legt Greg Craven in deze video uit wat de relatieve risico’s zijn als we géén actie ondernemen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Hij zegt: “Natuurlijk, het is zonde om geld te verspillen aan het voorkomen van klimaatverandering als dat sowieso niet zal gebeuren. Maar het risico van verspilde actie tegen een niet-bestaande klimaatverandering is klein bier vergeleken bij het risico van niets doen tegen een wél reële klimaatverandering. Het relatieve risico is de doorslaggevende factor om in te grijpen. Voor alle zekerheid.

Greg illustreert zijn betoog met de volgende matrix:

In deze matrix gaat Craven uit van ‘worst case scenario’s’. Misschien dat het allemaal zo erg niet wordt. Maar bij een risico-assessment moet je bedenken hoe erg het zou kunnen worden. Rood in dit schema is misschien overdreven, maar dat geldt voor blauw ook.

Vergeet de rijen, kies je kolom!

We weten niet 100% zeker in welke rij de toekomst valt. Wel kunnen we zelf bepalen in welke kolom de toekomst valt. We kunnen kiezen of we al dan niet investeren in effectieve maatregen tegen de opwarming van de aarde.

Op dit moment is ruim 95% van de wetenschap ervan overtuigd dat de huidige opwarming een reëel gevaar is en wordt veroorzaakt door de mens. De andere 5% van de wetenschappers zijn sceptisch of zelfs overtuigd dat de mens geen invloed heeft.

90% kans op weggegooid geld

Maar stel nou dat de kans 50/50 is dat de wereld wél opwarmt door menselijke activiteiten. Of wacht, ik geef de sceptici nóg meer ruimte… stel dat de kans dat wij de opwarming veroorzaken een luttele 10% is. En dat er dus negentig procent kans is dat elke euro investering in het bestrijden van de opwarming weggegooid geld is.

In dat geval is er dus maar een magere 10% kans dat de aarde onleefbaar wordt, grote delen van Nederland onder water komen te liggen, andere landen uitdrogen, miljoenen mensen van honger sterven en hele volkeren zullen emigreren naar veilige landen, op de vlucht voor de hitte of het water. Met als gevolg oorlogen, rassenstrijd, wereldwijde rampspoed. Een luizige tien procent!

Tien procent kans op een ramp

Stel de kans op een wereldwijde catastrofe is maar 10%. Kunnen we ons dan veroorloven om helemaal niks te doen? Kunnen we ons 10% risico op een onleefbare planeet veroorloven? Simpelweg omdat bestrijding van de opwarming (en vergiftiging) van de planeet misschien een economische crisis veroorzaakt?

En bedenk… ik heb hier de sceptici belachtelijk veel ruimte gegeven. Het risico op een ramp is NIET 10%, zelfs geen 50%. Bij ongewijzigd beleid is het risico op klimaatverandering met rampzalige wereldwijde gevolgen nóg groter.

Greg Craven wist het al in 2007. Sinds die tijd is er – mede als gevolg van grote investeringen in lobby en verwarring zaaiende nepwetenschap door de fossiele industrie – bedroevend weinig gebeurd.

Iets doen is beter dan niets

Als je je nu, in 2023, realiseert dat Craven gelijk heeft, dan kun je niet anders dan lid of donateur worden van Extinction Rebellion. Of artikelen schrijven, de discussie aangaan, politici ter verantwoording roepen, stemmen voor partijen met een radicale klimaatagenda, je eigen CO2-voetafdruk en die van je bedrijf verkleinen en ja, eventueel jezelf vastlijmen aan een kunstwerk of wegdek om aandacht te vragen (nee, om aandacht te claimen!) voor de dreigende uitsterving van ons eigen ras en vele andere levende wezens op onze planeet. Doe je mee?