Hè? Hè? Hoe dan?

Het fantastische programma ‘Mindfuck’, waarin Victor Mids allerlei bizarre en totaal onbegrijpelijke magische trucs uithaalt met bekende en onbekende Nederlanders, levert wat mij betreft ook een vreemde taalervaring op, omdat heel veel deelnemers in totale verbluffing stijl achterover slaan en niets anders meer uit kunnen brengen dan: “Hè? Hè? HOE DAN?”, waarbij ikzelf niet anders kan denken dan: “Hoe dan? Hoe dan? Waar komt die rare uitdrukking ‘Hoe dan?’ vandaan?”, want zeg eerlijk, vroeger zei men gewoon iets van ‘Hoe kan dit nu?’ of ‘Hoe is dit mogelijk’ of eventueel ‘Ik snap er niks van!’ maar nooit ‘Hoe dan?’, wat maar weer bewijst dat de taal een levend iets is, en bovendien aantoont dat een superlange zin niet per se onleesbaar hoeft te zijn (je mag weer adem halen).